Dịch Vụ Xử Lý NƯỚc THẢI nổi bật

Bệnh Viện/

Phòng Khám

Nhà Hàng/

Khách Sạn

Sơn/

Mực In

Giấy/

May Mặc

Chung Cư/

Cao Ốc

Các Nhà Máy

Sản Xuất

Thủy Sản/

Giết Mổ Gia Súc, Gia Cầm

Dịch Vụ Bảo Trì/

Vận Hành

Dịch Vụ Xử Lý Nước CẤp

Nước nhiễm mặn

Nước Giếng khoan

Nước tinh khiết

Nước cấp cho Sản xuất/Sinh hoạt

Dịch Vụ Xử Lý Khí thải

Khí thải lò hơi

Bụi công nghiệp

Xử lý mùi

Thông gió nhà xưởng

Dịch Vụ Tư vấn Hồ Sơ Môi Trường

Đánh giá tác động

Môi trường

Kế hoạch bảo vệ

Môi trường

Giáy phép xả thải

Vào nguồn nước

Giấy phép khai thác

Nước dưới đất

Báo cáo kết quả

Quan trắc môi trường

Sổ chủ nguồn thải

Chất thải nguy hại

Báo cáo hoàn thành

Công trình BVMT

Các báo cáo

hằng năm khác

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN Thiết bị - sản phẩm môi trường

Máy ép bùn

Bể tách mỡ

Thiết bị Jartest

Bể tuyển nổi

siêu nông

Hóa chất

ngành môi trường

Thiết bị

Ngành môi trường

Vật tư lọc nước

Giá thể vi sinh/

Bùn, men vi sinh

ĐỐI TÁC TIN TỨC MỚI NHẤT