Môi Trường HANA không chỉ muốn trờ thành một đơn vị chuyên về môi trường mà còn mong muốn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp – Nhà nước – Môi trường

Tầm Nhìn

Trở thành 1 trong 3 công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên về xử lý nước, bao gồm cả nước cấp và nước thải

 

 

 

 

 

Sứ mệnh

Bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.