Môi Trường HANA không chỉ muốn trờ thành một đơn vị chuyên về môi trường mà còn mong muốn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp – Nhà nước – Môi trường

Tầm Nhìn

Trở thành công ty công nghệ môi trường số 1 tại Việt Nam. Hướng đến top 10 trong khu vực

 

 

 

 

 

Sứ mệnh

Đem đến môi trường sống trong lành cho xã hội. Đồng thời đảm bảo cho mọi doanh nghiệp hoạt động bền vững.