Quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường việt nam 2014 số 78/2014/QĐ-TTg

5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định về tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường việt nam 2014 số 78/2014/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ thông qua ngày 26/12/2014.

Quyết định này quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ), bao gồm: vị trí và chức năng, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền hạn, bộ máy quản lý điều hành, nguồn vốn hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan đối với tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2015. Thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Xem và tải về Quyết định 78/2014/QĐ-TTg tại link dưới:

QD 78-2014-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình. Môi Trường HANA sẵn sàng giúp quý doanh nghiệp trong việc kiểm tra, đánh giá. Hướng dẫn bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống xử lí khí thải. HANA tư vấn và hướng dẫn các thủ tục, giấy phép và lập hồ sơ môi trường hoàn toàn miễn phí.

GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HANA – luôn hoạt động với phương châm “Trao giải pháp – Nhận niềm tin”. Rất mong có cơ hội được hợp tác làm việc cùng quý doanh nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonHotline: 0985994949