Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây

xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây
5/5 - (1 bình chọn)

Chất lượng nguồn nước ở Việt Nam đang ngày một suy thoái kể của nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm, là hậu quả của việc khai thác nước ngầm và việc xả thải ra nguồn nước ngày một tăng lên. Các con sông, kênh bị ô nhiễm nặng nề, xảy ra hiện tượng phú dưỡng hóa, nguồn nước ngầm ở nhiều vùng gia tăng độ mặn và nồng độ các chất ô nhiễm.

Lượng nước thải sinh hoạt chiếm phần đa trong các nguồn nước thải ra môi trường, chúng chứa nhiều thành phần ô nhiễm, trong đó đặc biệt phải kể đến đó là chất ô nhiễm hữu cơ, cần được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Sẽ có nhiều thắc mắc rằng nước thải sinh hoạt là nước thải ít chứa các thành phần độc hại, sau khi xử lý đạt theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT thì có thể tái sử dụng để dùng cho những mục đích khác không yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng nước như lau rửa sàn, sân bãi, tưới cây, … hay không? Hãy cùng HANA tìm hiều trong bài viết “Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây” sau đây.

Cơ sở pháp lý

Nguyên tắc theo khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước 2012 thì nghiêm cấm xả nước thải vào lòng đất thông qua các giếng khoan, giếng đào và các hình thức khác nhằm đưa nước thải vào trong lòng đất; gian lận trong việc xả nước thải. Vì vậy, việc xả nước thải chưa qua xử lý hoặc sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào đều là trái quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

Tuy nhiên, để tiết kiệm nước và tái sử dụng các nguồn nước thải đã được xử lý và kiểm soát, Bộ Tài nguyên và môi trường có hướng dẫn cụ thể. Theo đó, chỉ xem xét cho phép tái sử dụng nước thải sinh hoạt đã được xử lý bảo đảm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT cột A và bảo đảm đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 để tưới cây trong phạm vi của chính cơ sở đó.

Bộ Tài nguyên và môi trường yêu cầu các cơ sở xả nước thải có nhu cầu tái sử dụng nước để tưới cây xây dựng phương án xử lý nước thải đạt yêu cầu nêu trên.

Những chỉ tiêu và thông số cần xử lý đạt theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt cột A QCVN 14:2008/BTNMT và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt cột B QCVN 08-MT:2015/BTNMT như sau:

QCVN 14:2008/BTNMT cột A

Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

qcvn 14/2008/btnmt
QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Cột B1

Giá trị giới hạn các thông số chất lượng nước mặt

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn
B1 B2
1 pH 5,5-9 5,5-9
2 BOD5 (20°C) mg/l 15 25
3 COD mg/l 30 50
4 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 4 ≥ 2
5 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
6 Amoni (NH4+ tính theo N) mg/l 0,9 0,9
7 Clorua (Cl) mg/l 350
8 Florua (F) mg/l 1,5 2
9 Nitrit (NO2 tính theo N) mg/l 0,05 0,05
10 Nitrat (NO3 tính theo N) mg/l 10 15
11 Phosphat (PO43- tính theo P) mg/l 0,3 0,5
12 Xyanua (CN) mg/l 0,05 0,05
13 Asen (As) mg/l 0,05 0,1
14 Cadimi (Cd) mg/l 0,01 0,01
15 Chì (Pb) mg/l 0,05 0,05
16 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,04 0,05
17 Tổng Crom mg/l 0,5 1
18 Đồng (Cu) mg/l 0,5 1
19 Kẽm (Zn) mg/l 1,5 2
20 Niken (Ni) mg/l 0,1 0,1
21 Mangan (Mn) mg/l 0,5 1
22 Thủy ngân (Hg) mg/l 0,001 0,002
23 Sắt (Fe) mg/l 1,5 2
24 Chất hoạt động bề mặt mg/l 0,4 0,5
25 Aldrin µg/l 0,1 0,1
26 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02 0,02
27 Dieldrin µg/l 0,1 0,1
28 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) µg/l 1,0 1,0
29 Heptachlor & Heptachlorepoxide µg/l 0,2 0,2
30 Tổng Phenol mg/l 0,01 0,02
31 Tổng dầu, mỡ (oils & grease) mg/l 1 1
32 Tổng các bon hữu cơ

(Total Organic Carbon, TOC)

mg/l
33 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/I 0,1 0,1
34 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/I 1,0 1,0
35 Coliform MPN hoặc
CFU /100 ml
7500 10000
36 E.coli MPN hoặc
CFU /100 ml
100 200

Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây

Với những thành phần ô nhiễm chứa chất hữu cơ cao, hàm lượng dầu mỡ cao và hàm lượng chất dinh dưỡng N, P nên phù hợp với các phương pháp xử lí sinh học bằng công nghệ AAO.

công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây

Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây

Nước thải sẽ được tập trung về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, tại đây nước thải sẽ được thu tập trung vào hố gom trước khi đưa vào hệ thống xử lý.
Hố gom: Nước thải sẽ được dẫn qua song chắn rác nhằm loại bỏ cặn, rác thải có trong nước thải để tránh sự tắc nghẽn đường ống và bơm trước khi vào hố gom.
Bể tách dầu mỡ: là công trình xử lý sơ bộ, dựa theo nguyên tắc về tỷ trọng, nhằm loại bỏ lượng dầu mỡ và chất hoạt động bề mặt có trong nước thải. Nước thải sẽ được bơm qua bể điều hòa sau khi tách dầu mỡ
Bể điều hòa: điều hòa lưu lượng và nồng độ các chất thải có trong nước thải, tránh xảy ra tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến hệ thống xử lý sinh học phía sau. Trong bể điều hòa còn có hệ thống sục khí liên tục, tránh việc phân hủy kỵ khí dưới đáy bể gây ra mùi hôi.
Cụm bể AAO: Là cụm bể chính và quan trọng trong công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt. Sử dụng hệ vi sinh vật kỵ khí, thiếu khí và hiếu khí để xử lý triệt để các chất hữu cơ có trong nước thải.
  • A (Anaerobic): Bể kỵ khí sử dụng các vi sinh vật kỵ khí sử dụng các chất ô nhiễm trong nước thải tạo thành sinh khối cho sự phát triển của vi sinh vật kỵ khí.
  • A (Anoxic): Biến đổi Nito từ dạng ô nhiễm về dạng không ô nhiễm nhờ sử dụng vi sinh vật thiếu khí biến đổi Nito có trong nước thải từ dạng NO3–về dạng dạng khí N2.
  • O (Oxic): Bằng việc cung cấp khí liên tục vào bể tạo môi trường tối ưu cho hệ vi sinh vật hiếu khí biến đổi Nito trong nước thải từ dạng NH4+ sang dạng NO3-, NO2- và được tuần hoàn về bể Anoxic.
Bể lắng: Nước thải sau cụm bể AAO cùng với hệ vi sinh vật xử lý. Nhờ trọng lực, lượng bùn lắng xuống dưới và nước trong nằm trên bề mặt. Phần bùn phía dưới một phần được tuần hoàn về hệ AAO tránh tình trạng mất bùn và một phần về bể chứa bùn để thải bỏ.
Bể khử trùng: Tại đây, các vi sinh vật gây hại sẽ được loại bỏ hoàn toàn nhờ chất khử trùng. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sẽ đạt quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A và được thải ra ngoài nguồn tiếp nhận như sông suối.
Việc tái sử dụng nguồn nước thải sinh hoạt sau xử lý đạt quy chuẩn dùng vào việc tưới tiêu có thể tiết kiệm được nguồn tài nguyên nước rất lớn, có thể giải quyết được tình trạng lãng phí sử dụng nguồn nước sạch vào mục đích không yêu cầu nghiêm ngặt về nguồn nước.
Đây có thể xem là một hướng đi mới có thể giải quyết cùng lúc ba vấn đề đó là lượng nước thải sinh hoạt xả ra hàng ngày, tiết kiệm nguồn nước sạch dùng vào những mục đích thiết thực hơn, vừa bảo vệ nguồn tài nguyên nước đang ngày một cạn dần. Tuy nhiên nó cũng có mặt trái là việc kiểm soát nguồn nước sau xử lý đạt chuẩn để có thể tái sử dụng, nếu không kiểm soát được sẽ xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề và hậu quả sẽ gấp nhiều lần so với mặt lợi.

Trên đây là những nội dung về việc tái sử dụng nước thải sinh hoạt sau xử lý, hy vọng bài viết có thể đem lại thông tin bổ ích. Đơn vị nào có nhu cầu thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây vui lòng liên hệ HANA để được tư vấn và báo giá hoàn toàn miễn phí.

Để cám ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. HANA xin gửi đến quý khách hàng các ưu đãi khi liên hệ và kí hợp đồng một trong các dịch vụ của HANA:

  • Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ miễn phí.
  • Bảo hành công nghệ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.
  • Giảm 50% chi phí sửa chữa trong năm tiếp theo.
  • Miễn phí hỗ trợ tiếp đoàn kiểm tra môi trường trong 1 năm.

Với kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của mình MÔI TRƯỜNG HANA sẵn sàng giúp quý doanh nghiệp trong việc kiểm tra, đánh giá, tư vấn và hướng dẫn sửa chữa, vận hành, lắp đặt, thi công, bảo trì hệ thống xử lý nước thải. HANA tư vấn viết và hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ môi trường hoàn toàn miễn phí.

Đọc thêm: Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt đơn giản, hiệu quả

GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG HANA – luôn hoạt động với phương châm “Trao giải pháp – Nhận niềm tin”, rất mong có cơ hội được hợp tác làm việc cùng quý doanh nghiệp.

2 thoughts on “Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây

  1. Trang says:

    Xin chào mình quan tâm về xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, Hana cung cấp thông tin chi tiết về các công nghệ xử lý nhé, diện tích nhà ở 500m2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now ButtonHotline: 0985994949